Zaterdag 14 en 21 maart - Minicursus grammatica

In deze minicursus behandelen we de twee moeilijkste thema's van de Nederlandse grammatica: de woordvolgorde en de werkwoordstijden. Je krijgt een duidelijke uitleg over de regels en praktische oefeningen. Na elk onderdeel is er voldoende tijd om deze regels tijdens spreekoefeningen toe te passen.
De cursus is geschikt voor mensen met een minimaal A2 niveau in het Nederlands. De lunch is inbegrepen in het cursusgeld.

Dag: Zaterdag 14 maart 2020 en zaterdag 21 maart 2020

Tijd: 10:00 - 14:00 uur

Niveau: A2 - B1

Kosten:  €150,- incl. lesmateriaal en lunch

Locatie: Vest 177, Dordrecht 

Aanmelden: Stuur een e-mail naar: info@dutchindordrecht.nl. Vermeld je naam, contactgegevens en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.

Programma 14 maart: de woordvolgorde

 • - Woordvolgorde in hoofdzinnen
 • - Vraagzinnen en negatieve zinnen
 • - Het gebruik van inversie
 • - Woordvolgorde in langere zinnen (bijzinnen, om ...te)
 • - Relatieve bijzinnen met 'die', 'dat' en 'waar'
 • - Plaats van kleine woorden zoals 'ook', 'er' en 'niet'

Programma 21 maart: de werkwoordstijden

 • - Werkwoordvervoegingen in het presens
 • - Het verschil tussen het perfectum en imperfectum
 • - Het gebruik van het futurum
 • - Regelmatige en onregelmatige werkwoorden
 • - Wat is het plusquamperfectum?
 • - Veel gemaakte fouten in het Nederlands