Nederlands op de werkvloer

Het is erg lastig als je werkt in een Nederlandse omgeving en je de Nederlandse taal niet beheerst. Dit kan leiden tot communicatieproblemen of zelfs tot veiligheidsrisico’s. Speciaal voor het uitvoerende personeel is de cursus ‘Nederlands op de werkvloer’ ontwikkeld. In deze cursus leren medewerkers beter communiceren op de werkvloer. Er komen onderwerpen aan de orde die nauw aansluiten bij de eigen werk- en leefsituatie van de medewerkers. De interactie onderling staat  daarbij centraal. Op die manier kan de leerstof direct toegepast worden in de praktijk.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de cursus Nederlands op de werkvloer:

  • Veiligheid en hygiëne
  • Werkinstructies begrijpen
  • Roosters en werktijden
  • Problemen oplossen
  • Ziek en beter melden
  • Gesprekken met collega’s

 

Doelgroep

Anderstalige medewerkers die al enige kennis van de Nederlandse taal hebben.
De cursus wordt gegeven op niveau A1/A2 van het Europees Referentiekader.

Lestijden

Donderdag 15:30 uur - 17:30 uur

Periode 

2 maart 2023 - 20 juli 2023

Cursusduur
20 weken
Kosten

€850,00 (cursusmateriaal is inbegrepen)

Studielast     

2 - 4 uur zelfstudie per week

Aanmelden