Zakelijk Nederlands

Je woont en werkt in Nederland, maar de Nederlandse taal is niet je moedertaal. Op het werk spreek je wel Nederlands, maar dit blijft lastig. Je wilt daarom je zakelijk Nederlands verbeteren, zodat je zelfverzekerd zakelijke gesprekken kunt voeren.

Deze cursus richt zich op anderstaligen die in het bedrijfsleven werken. We besteden aandacht aan de mondelinge taalvaardigheden die nodig zijn om op een effectieve en begrijpelijke manier te communiceren op het werk. We doen veel praktijkgerichte opdrachten zodat je de nieuwe vaardigheden meteen leert gebruiken.

Tijdens een cursus zakelijk Nederlands komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Vergaderen en overleg
  • Zakelijke gesprekken
  • Telefoneren
  • Presenteren
  • Onderhandelen
  • Culturele aspecten

 

Doelgroep

Midden- tot hoogopgeleide anderstaligen die al enige kennis van de Nederlandse taal hebben.
De cursus wordt gegeven op niveau A2/B1 van het Europees Referentiekader.

Lestijden

Dinsdag 15:30 uur - 18:30 uur

Periode

09 maart 2023 t/m 01-06-2023 

Cursusduur

10 weken

Kosten

€745,00 (cursusmateriaal is inbegrepen)

Studielast     

3-5 uur zelfstudie per week

Aanmelden