Werkwijze

Intakegesprek

Voor aanvang van de cursus vindt er een gratis intakegesprek plaats. We bespreken je persoonlijke doelen en leerwensen. Indien er al enige beheersing van de Nederlandse taal is, wordt er een toets afgenomen om het taalniveau te bepalen. Op basis van je persoonlijke wensen en huidige taalniveau, wordt er een passend lesprogramma opgesteld. 

Tijdens de lessen

Alle lessen zijn praktijkgericht. Je leert alle aspecten van de Nederlandse taal, zoals woordenschat, lezen, spelling, uitspraak en grammatica. Maar de nadruk ligt vooral op de spreekvaardigheid. Wat je leert kan je op die manier direct toepassen in de praktijk. Uiteraard is de voertaal tijdens de lessen uitsluitend Nederlands.

Welk traject je ook kiest, je krijgt altijd persoonlijke aandacht en individuele begeleiding. De groepen zijn nooit te groot. Ook kan je altijd zelf onderwerpen aandragen en aangeven waar je extra aandacht aan wilt besteden.

Lesmateriaal

Tijdens de cursussen wordt er gebruikt gemaakt van de methode CODE+. Dit is een methode voor midden- tot hoogopgeleide volwassenen en bestaat uit een boek met concrete taaltaken en een online oefenprogramma. Naast de methode CODE+ verzorgt Dutch in Dordrecht eigen lesmateriaal, dat aansluit bij de thema’s en vaardigheden uit het boek. 

Zelfstudie

Het aantal uur zelfstudie is afhankelijk van het traject dat wordt gekozen. Bij de individuele lessen overleggen we hoeveel tijd je aan zelfstudie wilt besteden. Uiteraard leer je de taal sneller wanneer je de geleerde lesstof thuis herhaalt. De voorbereidingstijd voor de groepslessen bedraagt gemiddeld 4 - 6 uur per week.

Afsluiting

Afhankelijk van het doel van de training wordt er een gerichte eindtoets afgenomen, waarmee je eindniveau bepaald wordt. Cursisten die de cursus met voldoende resultaat afronden, ontvangen een certificaat. Tijdens de cursus bespreken we regelmatig de doelen en vorderingen. Zo nodig kan het programma worden aangepast. Aan het eind van de cursus vul je een evaluatieformulier in.